Sådan bruger du XOPSLAG-funktionen i Excel trin for trin

Hvis du har hørt gode ting om XOPSLAG – så har du hørt rigtigt!

Excels nye XOPSLAG-funktion er en klar forbedring i forhold til den gamle (men meget populære) LOPSLAG-funktion.

Hvis du mestrer XOPSLAG-funktionen, kan du nemt erstatte LOPSLAG og måske endda INDEKS SAMMENLIGN 🔍

Men selv hvis du ikke har brugt nogle af de andre opslagsfunktioner før, vil XOPSLAG stadig være nem og bruge.

XOPSLAG er så nem alle kan følge med 😎

Klik her for at downloade en Excel øvelsesfil, så du selv kan følge med i eksemplerne.

XOPSLAG trin for trin (den simple udgave)

Vi starter XOPSLAG-funktionen med et simpelt eksempel fra øvelsesfilen.

I eksemplet har vi en række ordre ID’er, det land de er bestilt i og en pris.

Forestil dig at du har brug for at slå prisen for et bestemt ordre ID op.

I øvelsesfilen er der data bestående af ordre ID'er, lande og priser.

XOPSLAG klarer ærterne for dig!

Trin 1: Opslagsværdi

Lad os bruge XOPSLAG-funktionen og finde prisen for det givne ordre ID i celle F2.

Indtast et lighedstegn og start XOPSLAG-funktionen.

Syntaks for funktionen XOPSLAG.

Nu viser Excel dig syntaks for XOPSLAG.

Syntaksen er det input, en Excel-funktion skal bruge for at returnere det output, du har brug for. Hvert input kaldes et ‘argument’.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

I guiden her kigger vi nærmere på hvert argument individuelt 🔎

Funktionen XOPSLAGs første argument er opslagsværdi.

Opslagsværdien er det, du leder efter.

Klik på cellen med den værdi, du leder efter, eller indtast en reference.

Her er vi på udkig efter det specifikke ordre ID der er angiet i celle E2. Klik på E2 for at bruge cellen som reference.

Det første argument for funktionen XOPSLAG er opslagsværdi.

Skriv nu et semikolon for at angive, at dette argument i syntaksen er færdigt.

Formlen ser nu sådan ud:

eksempel op xopslag funktionen

… og vi er nu klar til det næste argument 🤠

Trin 2: Opslagsmatrix

Det andet argument i XOPSLAG-syntaksen er opslagsmatrix.

Det er den kolonne, hvor du søger efter opslagsværdien (fra trin 1).

Vi søger efter et ordre ID som er placeret i kolonne A.

Her er det ikke én specifik celle men et interval der udgør opslagsmatrix.

Det celleområde der udgør opslagskolonnen indtastes, her A:A.

Det andet argument for XOPSLAG er opslagsmatrix.

Indtast semikolon for at afslutte argumentet.

Formlen ser nu sådan ud:

andet argument (opslagsmatrix) i aktion

Så er vi næsten ved at være igennem de obligatoriske argumenter.

Trin 3: Returmatrix

Det tredje argument som skal indtastes i XOPSLAG-funktionen er returmatrix.

Returmatrix er det område, som XOPSLAG skal returnere et resultat fra.

Da vi er på udkig efter prisen, vil det her være kolonne C, som skal indtastes.

Størrelsen på opslagsmatrix og returmatrix skal være den samme.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

På samme måde som for vores opslagsmatrix angiver vi hele kolonne C som returmatrix: C:C.

Det tredje argument for XOPSLAG er returmatrix.

Resten af argumenterne i syntaks er valgfrie argumenter og vi kan derfor nu skrive en slutparentes.

Formlen ser nu sådan ud:

tredje argument (returmatrix) i aktion

Tryk på enter og se magien ske! 🪄

Opslag på ordre ID i kolonne A og returnering af pris fra kolonne C i samme række.

XOPSLAG søger efter det angivne ordre ID i kolonne A og returnerer prisen fra kolonne C i samme række.

Modsat LOPSLAG eller INDEKS SAMMENLIGN som kan lave samme opslag, er XOPSLAG meget mere brugervenlig.

Jeg synes det er fantastisk, gør du ikke? 🎇

Men som du måske allerede har observeret, er der nogle flere argumenter i syntaks for XOPSLAG. De er valgfri.

Lad os udforske, hvad de gør! 🧭

Avanceret brug af XOPSLAG

Hvorfor skal jeg bruge tid på argumenter som er valgfri? tænker du måske.

Det skal du fordi de tilføjer nogle nyttige opgraderinger af din formel!

De er måske ikke altid nødvendige, men efter vi har gennemgået dem vil du have et indblik i, hvilke situationer de vil være nyttige at tilføje.

Hvis ikke fundet

Det fjerde argument for XOPSLAG-syntaksen er hvis_ikke_fundet.

Hvis vi søger efter en opslagsværdi uden et gyldigt match i opslagsmatrix vil funktionen XOPSLAG ligesom andre opslagsfunktioner vise fejlen #I/T, når kun de obligatoriske argumenter er angivet.

Excel viser en fejl når der ikke findes et gyldigt match til opslagsværdien.

Men hvis du tilføjer det fjerde argument hvis_ikke_fundet i formlen, kan du vælge hvad der vises, i tilfælde af at opslagsværdien ikke findes.

Du kan f.eks. skrive “Findes ikke” som i eksemplet her.

Det fjerde argument for XOPSLAG er hvis_ikke_fundet.

Husk at skrive argumentet i anførselstegn.

Tryk enter for at se resultatet.

XOPSLAG returnerer brugerdefineret besked ved manglende match.

Er det ikke bedre end standardfejlen?

Matchtilstand

XOPSLAG-funktionen kan søge efter både et eksakt match eller et tilnærmelsesvis match.

Med argumentet matchtilstand kan du vælge mellem fire typer af match, som angives med et nummer i formlen:

0 – Nøjagtigt match

-1 – Nøjagtigt match eller næste mindre element

1 – Nøjagtigt match eller næste større element

2 – Match med jokertegn

Hvis du ikke specificerer matchtilstand i funktionen, vil tilstand “0” automatisk blive brugt som standardindstillingen.

Funktionen vil altid returnere det første korrekte resultat der passer til formlen, selv hvis der er flere opslagsværdier der passer ind i formlen. Funktionen søger som standard fra første element til sidste element i angivne matrix.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Lad os se på et eksempel.

Matchtilstand -1 og 1 er nyttige når der er grænseværdier involveret.

I eksemplet skal vi tildele niveauer baseret på antal point en bruger har opnået.

Her bruger vi matchtilstand -1, hvor vi altså søger efter et nøjagtigt match eller næste mindre element 🔦

Eksempel hvor argumentet matchtilstand bruges til at finde nærmeste mindre element.

Eksempelvis har brugeren fra Sverige her 28 point. Der er ikke noget match i opslagsmatrix, men det næste mindre element er 20, som svarer til niveauet Øvet, som returneres som resultat.

Match med jokertegn kan bruges til at søge efter et delvist match i eksempelvis ord.

Søgetilstand

Det sidste valgfrie argument søgetilstand giver mulighed for stor fleksibilitet i rækkefølgen søgningen skal foregå i.

De fire søgetyper angives med et nummer i formlen:

1 – Søg fra første til sidste

-1 – Søg fra sidste til første

2 – Binær søgning (sorteret i stigende rækkefølge)

-2 – Binær søgning (sorteret i faldende rækkefølge)

Vi kan altså selv få lov at vælge om vi søger fra første eller sidste element eller i stigende eller faldende rækkefølge.

Så er du fri for først at skulle sortere dine data!

Følte du også lige et sus i kroppen der? 🍃

Lad os afprøve et eksempel.

Eksempel hvor argumentet søgetilstand bruges til at søge nedefra.

I eksemplet ovenfor bruger vi parametren “-1” som søgetilstand og søger dermed nedefra i opslagsmatrix efter Sverige som funktionen finder i række 6 og returnerer ordre ID 5426.

XOPSLAG vs LOPSLAG vs INDEKS SAMMENLIGN

Funktionerne XOPSLAG, LOPSLAG og INDEKS SAMMENLIGN har overordnet set alle samme formål, nemlig at gøre det nemmere at lave opslag.

Men måden de gør det på er forskellig, og hvis du allerede har prøvet at bruge LOPSLAG og/eller INDEKS SAMMENLIGN før har du nok allerede draget nogle paraleller og set nogle klare fordele ved XOPSLAG.

LOPSLAG

 • Nem at huske og bruge ✔️
 • Egner sig til mange situationer ✔️
 • Ikke ret fleksibel ❌
 • Kan kun søge fra top til bund ❌
 • Returnerer udelukkende værdier til højre for opslagsværdien ❌
 • Ændringer i regnearket kan nemt give fejl i formlen ❌

INDEKS SAMMENLIGN

 • Hurtig og fleksibel ✔️
 • Kan returnere resultater både til højre og venstre for opslagsværdien ✔️
 • Kan returnere resultater fra en anden række (horisontalt opslag) ✔️
 • Modstandsdygtig over for tilføjelse af kolonner i regnearket ✔️
 • Kan kun søge fra fra top til bund ❌
 • Er sammensat af to funktioner og derfor mere kompleks og sværere at huske ❌

XOPSLAG

 • Nem at bruge ✔️
 • Hurtig og fleksibel ✔️
 • Modstandsdygtig over for tilføjelse af kolonner i regnearket ✔️
 • Kan returnere resultater både til højre og venstre for opslagsværdien ✔️
 • Kan returnere resultater fra en anden række (horisontalt opslag) ✔️
 • Tekst der vises ved manglende match kan brugerdefineres ✔️
 • Kan indstilles til at søge fra top til bund, bund til top, eller i stigende eller faldende rækkefølge ✔️

Jeg er ikke i tvivl om hvilken funktion jeg vil bruge næste gang jeg skal lave et opslag. Er du?

Afslutning

Sådan! 👏

Du kan godt klappe dig selv på skulderen nu.

For nu har du lært, hvordan XOPSLAG funktionen er bygget op og bruges, og ikke mindst hvordan du kan tilpasse den med de variable argumenter.

Du har også fået et indblik i funktionens styrker sammenlignet med andre opslagsfunktioner.

Så hvad venter du på? Er det ikke tid til at slå noget op nu? 🕵️