Sådan bruger du INDEKS SAMMENLIGN i Excel til opslag (2024)

Har du nogle gange brug for at finde specifikke data i et Excel ark? F.eks. hvis du kender et produktnummer, men har brug for den tilsvarende salgspris?

Har du måske allerede brugt funktionen LOPSLAG til at hjælpe dig med et lignende problem?

Så er kombinationen af funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN lige sagen!

INDEKS SAMMENLIGN (INDEX MATCH på engelsk) kan løse samme type opgaver som LOPSLAG men mere effektivt og med færre problemer💡

Download en Excel øvelsesfil her, så du selv kan afprøve det jeg gennemgår i guiden.

Introduktion til SAMMENLIGN-funktionen

SAMMENLIGN er en funktion der søger efter en opslagsværdi i en række eller kolonne og returnerer, hvilken celle den findes i.

Smart ikke? Så behøver du ikke finde luppen frem for at lede efter den værdi du søger 🔍

Lad os se på syntaksen for SAMMENLIGN-funktionen:

=SAMMENLIGN(opslagsværdi; opslagsmatrix; sammenligningstype)

Skal jeg lige gennemgå de forskellige elementer?

Opslagsværdi: det du søger, f.eks. en reference til en bestemt celle.

Opslagsmatrix: hvor du søger, f.eks. i en bestemt kolonne eller række.

Sammenligningstype: søgetype, dvs. om du søger et præcist match (0), større end (-1) eller mindre end (1).

Er du klar til at afprøve det med et eksempel?

Forestil dig at vi gerne vil finde ud af, hvor ordre 5424 gemmer sig 🕵️

Indtast formlen for SAMMENLIGN og angiv valgte opslagsværdi og opslagsmatrix.

Vi skriver derfor 5424 i celle F2 i eksemplet. Cellen F2 udgør dermed vores opslagsværdi.

Vi ved at alle ordrer gemmer sig i kolonne B. B:B (udtryk for hele kolonne B) udgør dermed vores opslagsmatrix.

Som gælder i de fleste tilfælde søger vi efter et nøjagtigt match. 0 udgør dermed vores sammenligningstype.

Formlen bliver dermed =SAMMENLIGN(F2;B:B;0)

Når vi indtaster formlen i celle G2 og trykker på enter, søger funktionen SAMMENLIGN i hele kolonne B efter værdien i celle F2.

SAMMENLIGN funktionen returnerer rækkenummeret, hvor opslagsværdien findes.

I vores eksempel findes den i celle B4. Funktionen returnerer værdien 4 til os i celle G2, som er rækkenummeret, hvor funktionen fandt vores opslagsværdi i kolonnen vi søgte i.

Vi ved, at vi søgte i kolonne B og derfor ved vi nu, at opslagsværdien blev fundet i celle B4.

Hvis en række bruges som opslagsmatrix vil funktionen returnere kolonnenummeret, hvor opslagsværdien findes.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Smart ikke? 🤓

Men det er faktisk værdien i en helt anden kolonne vi egentlig er på udkig efter…

Introduktion til INDEKS-funktionen

Funktionen INDEKS kan hjælpe os med at finde værdien i en bestemt celle 🔍

Du skal blot fodre funktionen INDEKS med cellens adresse på den rette måde.

Lad os se på syntaks for funktionen INDEKS:

=INDEKS(matrix; række; [kolonne])

Lad os lige gennemgå de forskellige elementer.

Matrix: den kolonne eller række du vil returnere en værdi fra.

Række: det rækkenummer du vil søge i.

Kolonne: det kolonnenummer du vil søge i.

Kolonne-argumentet bruges sjældent, og vi vil også udelade det fra vores eksempel.

Skal vi prøve funktionen INDEKS med vores eksempel?

Indtast formlen for SAMMENLIGN og angiv valgte matrix og række.

Forestil dig at vi gerne vil finde ud af, i hvilket land ordre 5424 blev bestilt 🕵️

Landedata er i første kolonne i øvelsesfilen, så derfor skal A:A udgøre vores matrix.

Vi ved allerede, fra vores forsøg med funktionen SAMMENLIGN, at ordre 5424 gemmer sig i række 4.

Derfor angives 4 som række i følgende formel =INDEKS(A:A;4).

Når vi indtaster formlen i celle G2 og trykker på enter, søger INDEKS funktionen i hele kolonne A efter værdien i række 4.

INDEKS funktionen returnerer værdien i søgte kolonne og række.

INDEKS vil her returnere indholdet af celle A4, dvs. Sverige.

Hvis en række bruges som matrix vil funktionen søge i angivne kolonnenummer, og returnere fundne værdi.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Kombinér INDEKS og SAMMENLIGN

Nu da vi har gennemgået SAMMENLIGN og INDEKS funktionerne har du måske allerede gennemskuet, hvorfor de er så gode at kombinere.

Lad os kort opsummere:

SAMMENLIGN søger efter en værdi i en kolonne og returnerer rækken den findes i

INDEKS bruger et angivet rækkenummer til at returnere værdien fra en angivet kolonne.

INDEKS SAMMENLIGN kombineret kan søge efter en værdi i en kolonne og returnere værdien fra en anden kolonne i samme række.

Når vi sammensætter de to funktioner får vi følgende formel:

=INDEKS(matrix; SAMMENLIGN(opslagsværdi; opslagsmatrix; sammenligningstype))

Hvis vi bruger formlen i vores eksempel kommer den til at se sådan her ud:

=INDEKS(A:A;SAMMENLIGN(F2;B:B;0))

Skal vi prøve at indtaste den i øvelsesfilen?

Indtast INDEKS SAMMENLIGN formlen med de valgte elementer.

Som du kan se ender vi med samme resultat som da vi brugte funktionerne en ad gangen.

INDEKS SAMMENLIGN formlen returnerer fra samme række som opslagsværdi for angivet kolonne.

INDEKS SAMMENLIGN vs LOPSLAG

INDEKS SAMMENLIGN og LOPSLAG formler er egentlig to måder at løse den samme problemstilling på.

Og så alligevel ikke.

Bortset fra, at det måske ved første øjekast virker mere kompliceret at skulle bruge den sammensatte formel INDEKS SAMMENLIGN end LOPSLAG funktionen, er der ikke rigtig nogle fordele ved at bruge LOPSLAG.

Hvis du normalt bruger LOPSLAG har du måske bemærket at vi i eksemplet har fået returneret værdier fra kolonnen til venstre for kolonnen vi søger i. Det ville have været umuligt med LOPSLAG.

Fordele ved INDEKS SAMMENLIGN

  • Hurtigere udregning (vigtigt ved større datasæt).
  • Muligt at returnere en værdi til venstre for søgeværdi.
  • Muligt at søge i en række (horisontalt opslag) og returnere en værdi fra en anden række.
  • Bedre sikret mod fejl ved strukturelle ændringer i regnearket, f.eks. indsættelse/fjernelse af kolonner.

Afslutning

Jubiii! 🤠

Nu har du lært at bruge INDEKS og SAMMENLIGN funktionerne både hver for sig og samlet.

Du har lært at SAMMENLIGN søger efter en værdi og returnerer et rækkenummer.

Du har lært at INDEKS bruger rækkenummeret til at returnere en værdi i den række, fra en anden kolonne.

Det betyder du med INDEKS SAMMENLIGN kombineret nemt og hurtigt kan søge efter en værdi i en kolononne og returnere værdien fra en anden kolonne i samme række.

INDEKS SAMMENLIGN er den stærkeste opslagsformel du kan bruge. Den er både hurtige og mere fleksibel at arbejde med en LOPSLAG, og så er den bagudkompatibel, i modsætning til XOPSLAG.

Nu hvor du både kender fordelene og ved hvordan INDEKS SAMMENLIGN fungerer er det bare med at komme igang 😛