Sådan opretter du et gantt diagram i Excel – nemt og hurtigt

For at holde styr på sine projekter, deadlines og forskellige opgaver er et gantt diagram i Excel en oplagt løsning.

Et gantt diagram visualiserer arbejdsopgaver over en tidslinje, så det er nemt at forstå 💡

Excel indeholder desværre ikke et færdiglavet gantt diagram, så man skal lave det selv ved at modificere et søjlediagram.

Læs med her for at lære hvordan man laver et gantt diagram i excel, trin for trin.

Opret gantt diagram i Excel

I et gantt diagram vises en tidslinje på den vandrette akse, med hvert projekt illustreret i en søjle for sig.

Et færdigt gantt diagram kan eksempelvis se sådan her ud:

Excel gantt diagram eksempel. Giver et visuelt overblik over den lodrette akse.

Det kræver dog en del tilpasning før vores Excel diagram kommer til at se sådan ud, så følg med her 🤓

Trin 1 – Forbered data

Strukturer dit data i tre kolonner i Excel.

Du skal have følgende:

  • Projektnavn
  • Startdato
  • Varighed (Antal dage)
Indsæt data for dit projekt.

Det kunne eksempelvis se sådan ud.

PRO TIP

Hvis dine projekter dækker over adskillige uger, kan du udskifte startdato med ugetal, og varigheden med antal uger.

Trin 2 – Indsæt diagrammet

Dernæst markeres kolonnen med startdatoer (B2 – B6), og fanen ‘Indsæt’ vælges i menubjælken.

Marker celle B2 - B6 ved at shift klikke.

Under diagrammer udvides søjlediagrammer, og under ‘Liggende søjlediagram i 2D’ vælges ‘Stablet liggende søjlediagram’.

Indsæt et stablet liggende søjlediagram.

Du skulle nu gerne have et diagram, der ser nogenlunde sådan her ud.

Eksempel på gantt diagrammet ved oprettelse.

Det ligner stadig ikke helt det gantt diagram vi havde forventet. Så i de næste trin vil vi formatere diagrammet så det kommer til at se rigtigt ud.

Trin 3 – Formatér dataserie

Højreklik på diagrammet og tryk ‘Vælg data’.

Højre klik på gantt diagrammet og tryk vælg data.

Under ‘Forklarende tekst (Serie)’ vælges ‘Tilføj’

Tilføj yderligere kolonner med knappen 'Tilføj'.

Under serienavn vælges titlen på kolonnen (Varighed) og under serieværdier vælges værdierne i cellerne C2 – C6.

Husk at slette de forgående værdier først.

Vælg datakilde for serienavn og serieværdier ved at markere felterne i tabellen.

Klik derefter på ‘Rediger’ under ‘Vandrette (Kategori) aksemærkater.

Tilret den vandrette akse, klik 'Rediger'.

Og vælg kolonnen med projektnavne.

Vælg navnene for dit projekt i Excel.

Afslut med ‘Ok’, og dit gantt diagram skulle nu gerne se sådan her ud.

Eksempel på hvor langt vi er i guiden.

Vi nærmer os det endelige resultat. Kan du følge med?

Trin 4 – Formatér akse

Højreklik på et af dine projektnavne i diagrammet, og vælg formatér akse.

Højreklik på projekt navnet, og vælg 'Formater akse'.

I højre side af Excel skulle du nu gerne se indstillingerne for aksen.

Under akseindstillinger vælges ‘Kategorier i omvendt rækkefølge’.

Akseindstillinger i Excel.

Højreklik nu på en af de blå søjler, og vælg ‘Formatér dataserie’.

Benyt værktøj 'Formater dataserie'.

Vælg derefter ‘Ingen udfyldning’ under fanen ‘Udfyldning og linje’ i højre side.

Guide til at fjerne udfyldning i Excel.

Nu begynder det at ligne noget, vi er næsten i mål 😎

Illustrering af hvor langt vi er i guiden.

Trin 5 – Tilpas dato-aksen

Højre-klik på x-aksen med datoer, og vælg ‘Formatér akse’.

Højreklik på den vandrette akse for at tilpasse datoerne.

I højre side vil du nu kunne se nogle grænser for dine datoer. Dette er det bagvedliggende tal i Excel, for den start dato der vises i dit gantt diagram.

Tallene repræsenterer dagens nummer, siden år 1900.

Akseindstillinger i Excel.

For at finde den korrekte start dato, kan man selvfølgelig bare tælle dagene fra den nuværende start dato i sit gantt diagram. Men der findes en nemmere og smartere måde at gøre det på.

Hvis du kopierer den første dato i projektet, og indsætter den i et tomt felt, kan du ændre tal-formatet til ‘Standard’ for at få vist det tilsvarende nummer.

Excel dato og tilsvarende nummer.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Tilpas nu værdierne under akseindstillinger for minimum og maksimum, tilpas titlen og voila – dit gantt diagram i Excel er klar til at imponere.

Det endelige resultat bør nu ligne dette.

Det endelige resultat for denne guide.

Afslutning

Selvom det ikke var helt så nemt, som med mange af de andre diagrammer i Excel, kom vi i mål ✨ Godt gået!

Du har nu lært hvordan et gantt diagram oprettes og tilpasses i Excel. Et gantt diagram er egentligt bare et modificeret søjlediagram.

Men bruges i vid udstrækning fx til projektstyring overalt i verden🌍