Indsæt diagrammer i Excel – og tilpas dem nemt og hurtigt

Diagrammer udgør en god måde at visualisere data, både til at danne et overblik til dig selv, men bestemt også til at præsentere og formidle data til andre.

Og den gode nyhed er, at de faktisk er ret nemme at lave i Excel 🙌

Du skal blot fodre Excel med de rette data og fortælle hvilken type diagram du ønsker og så har du med få klik et flot Microsoft Excel diagram.

Smart ikke? Så skal jeg ikke vise dig hvordan du gør?

Download vores Excel øvelsesfil her, så du selv kan prøve alt det jeg gennemgår i guiden her.

Vælg det rigtige diagram

Microsoft Excel har et stort udvalg af diagrammer.

Men mere end 90% af tiden er det de samme tre diagrammer der går igen.

Derfor vil jeg i denne guide fokusere på de 3 mest brugte diagramtyper, nemlig søjlediagrammer, cirkeldiagrammer og kurvediagrammer.

De 3 diagramtyper har hver deres styrker og tilsammen er der næsten ikke nogle data de ikke kan håndtere at repræsentere godt visuelt 💪

  • Søjlediagrammer er gode til at sammenligne værdier i forskellige kategorier, når kategoriernes rækkefølge ikke er afgørende.
  • Cirkeldiagrammer er perfekte til at sammenligne andele af en samlet mængde (dog ikke hvis der er alt for mange kategorier).
  • Kurvediagrammer er velegnede til at illustrere udvikling over tid for en eller flere kategorier.

Indsæt søjlediagram

Et søjlediagram (også kendt som pindediagram) er det mest populære diagram i verden og det er ikke uden grund.

Søjlediagrammet er nemlig perfekte til at repræsentere data illustrativt 📊

Jeg gennemgår her de 3 nemme trin til hurtigt at visualisere data med et søjlediagram.

Trin 1

Marker de data der skal indgå i søjlediagrammet.

I øvelsesfilen markerer vi området A1:B5 i arket Søjlediagram.

Marker data der skal indgå i søjlediagrammet.

Lagde du mærke til at vi også markerer overskrifterne, og ikke kun data?

Det gør vi fordi de automatisk vil komme med på søjlediagrammet som du snart vil se.

Trin 2

Gå til fanen Indsæt.

Gå til fanen Indsæt for at kunne vælge diagramtype.

Trin 3

Klik på ikonet for søjlediagram og vælg grupperet søjle, som er den første type i menuen

Tryk på ikonet for søjlediagram og vælg den første diagramtype.

Voilá! 🎊

Nu har Excel oprettet et søjlediagram baseret på vores inputdata for os.

Eksempel på søjlediagram.

Da vi markerede overskrifterne tidligere har Excel sat de forskellige landes navne under de relevante søjler, og angivet overskriften Omsætning som titel.

Smart ikke? Og ikke mindst super nemt! 🥳

Indsæt cirkeldiagram

Cirkeldiagrammet (også kendt som lagkagediagram) er også meget populært til at visualisere data på en nem og tilgængelig måde.

Jeg bruger igen data fra øvelsesfilen til at oprette et cirkeldiagram i Excel i 3 nemme trin.

Trin 1

Marker data der skal indgå i cirkeldiagrammet, inklusiv overskrifterne.

I øvelsesfilen markerer vi området A1:B5 i arket Cirkeldiagram.

Marker data der skal indgå i cirkeldiagrammet.

Ligesom for søjlediagrammet markerer vi også overskrifterne.

Trin 2

Gå til fanen Indsæt.

Gå til fanen Indsæt for at kunne vælge diagramtype.

Trin 3

Klik på ikonet for cirkeldiagram og vælg den første cirkel.

Tryk på ikonet for cirkeldiagram og vælg den første diagramtype.

Voilá! 🎉

Nu har Excel oprettet et cirkeldiagram baseret på vores inputdata for os.

Eksempel på cirkeldiagram.

Da vi markerede overskrifterne tidligere har Excel automatisk angivet de forskellige landes navne som mærkater og angivet overskriften Omsætning som titel.

Indsæt kurvediagram

Et kurvediagram er det perfekte valg, hvis du skal visualisere udvikling over tid 📈

Vi fortsætter på eksemplet fra før med omsætningen i forskellige lande, men tilføjer flere år, så vi kan visualisere udviklingen i omsætning over en årrække.

Trin 1

Marker data der skal indgå i kurvediagrammet.

I øvelsesfilen markerer vi området A2:F5 i arket Kurvediagram.

Marker data der skal indgå i kurvediagrammet.
For kurvediagramer skal overskrifterne ikke markeres, da Excel ikke automatisk vil angive dem på aksen.

Kategori-navnene i venstre kolonne kan dog med fordel stadig markeres.

Prøv selv at eksperimenter med det for at se forskellen.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Trin 2

Gå til fanen Indsæt.

Gå til fanen Indsæt for at kunne vælge diagramtype.

Trin 3

Klik på ikonet for kurvediagram og vælg den første kurve.

Tryk på ikonet for kurvediagram og vælg den første diagramtype.

Voilá! 🎆

Nu har Excel oprettet et kurvediagram baseret på vores inputdata for os.

Eksempel på kurvediagram.

Trin 4

Modsat de andre diagramtyper ser resultatet dog ikke heeelt færdigt ud 🤔

Vi mangler nemlig en ordentlig diagramtitel, men den er heldigvis meget nem at tilføje.

Dobbeltklik på titlen og indtast den ønskede titel.

Tilføj/rediger titel på diagram ved at dobbeltklikke på titelfeltet.

Trin 5

Det var straks bedre, men mærkaterne på den vandrette akse viser ikke år.

Lad os rette det også.

Aksetitlerne rettes ved at højreklikke på diagrammet og klikke på Vælg data.

Tryk på Rediger under vandrette aksemærkater i dialogboksen.

Vælg Rediger under Vandrette aksemærkater for at angive aksemærkater.

Marker området i dit regneark der skal bruges som aksemærkater.

I øvelsesfilen er det området B1:F1.

Tryk på OK to gange.

mere end én dataserie i kurvediagram

Sådan! Nu har vi både en passende titel og aksemærkater og kurvediagrammet er nu klart.

Men der er også mulighed for at tilpasse dit diagram yderligere.

Tilpas et diagram

Excel er ret god til automatisk at lave passende diagrammer der kræver minimal eller ingen tilpasning for at være brugbare.

Men hvis det ikke helt ser ud som du ønsker, er der gode mulighed for tilpasning af både farver, akser m.m. og tilpasning af forskellige diagramtyper er stort set den samme.

Jeg gennemgår her de vigtigtste tilpasningsmuligheder for alle diagrammer.

Tilpas diagramtypografier

Excel har et udvalg af diagramtypografier du kan vælge imellem for nemt at ændre hele dit diagrams stil.

Tryk på fanen Diagramdesign og vælg en diagramtypografi.

Vælg en diagramtypografi i fanen Diagramdesign.

Dit diagram vil automatisk blive opdateret med det nye design.

I fanen Diagramdesign kan du også nemt ændre farveskemaet ved at klikke på knappen Skift farver og vælge en af mulighederne.

Vælg farveskema ved at trykke på Skift farver i fanen Diagramdesign.

Tilpas diagramtitler

Alle diagrammers titel kan redigeres ved at dobbeltklikke på titlen og indtaste en ny titel.

Tilføj/rediger titel på diagram ved at dobbeltklikke på titelfeltet.

Tilpas forklaring

Elementet Forklaring angiver, hvad de forskellige elementer i diagrammet repræsenterer og kan vises på forskellige måder.

Tryk på diagrammet og gå til fanen Diagramdesign.

Klik på knappen Tilføj diagramelement og flyt markøren ned til Forklaring i menuen.

Tryk på Tilføj diagramelement og vælg placering af Forklaring.

I viste undermenu kan du vælge, hvor forklaringselementet skal vises på diagrammet ved at klikke på en af mulighederne.

Tilpas aksetitler

Aksetitler er vigtige, hvis du har brug for at angive, hvad akserne repræsenterer.

Tryk på diagrammet og gå til fanen Diagramdesign.

Klik på knappen Tilføj diagramelement og flyt markøren ned til Aksetitler i menuen.

Tryk på Tilføj diagramelement og vælg, hvilken aksetitel der skal tilføjes.

I viste undermenu kan du vælge, hvilken akse du ønsker at tilføje en titel til.

Tilpas dataetiketter

Dataetiketter er nyttige, hvis du vil angive vigtige data på dit diagram.

Tryk på diagrammet og gå til fanen Diagramdesign.

Klik på knappen Tilføj diagramelement og flyt markøren ned til Dataetiketter i menuen.

Tryk på Tilføj diagramelement og vælg placering af Dataetiketter.

I viste undermenu kan du vælge, hvor dataetiketterne skal vises på diagrammet ved at klikke på en af mulighederne.

Afslutning

Nu har du lært, hvordan du indsætter søjlediagrammer, cirkeldiagrammer og kurvediagrammer i Excel med få klik.

Du har også lært, hvordan du nemt kan tilpasse dine diagrammer, så de får præcis det udseende du ønsker.

Et af Excels største anvendelsesområder er dataanalyse📊

Og slutproduktet af dataanalyse er typisk at der er nogen der skal forstå hvad dataen fortæller.

Så når du laver din dataanalyse, er det vigtigt at kunne formidle hvad dataen fortæller bedst muligt.

Og ét af værktøjerne til dette, er altså bare diagrammer, særligt de 3 “grund”-diagrammer, som du har lært at bruge i denne guide💡