Sådan beregner du antal dage mellem to datoer i Excel (2024)

Når man kender to datoer og skal beregne antallet af dage der imellem, kan det sagtens blive en svær hovedregning 💫

I Excel kan man heldigvis benytte funktionen ‘DAGE’ for hutigt at beregne antallet af dage mellem to datoer 📅

Vi gennemgår herunder hvordan man benytter funktionen ‘DAGE’ i Excel, men hvis du selv har lyst til at prøve dig frem, kan du downloade vores øvelsesfil her.

Tæl dage mellem to datoer

Funktionen ‘DAGE’ returnerer antallet af dage mellem to datoer. Det kræver derfor selvfølgelig at man kender de to bestemte datoer.

For at funktionen skal virke, skal du følge nedenstående syntaks.

=DAGE(slutdato;startdato)

Indtast dato for startdato og dato for slutdato. Bemærk formatering af dato må ikke være tekst.

I eksemplet overfor vil jeg beregne antallet af dage fra d. 1. januar 2023 til d. 4. maj 2023.

Jeg skriver derfor funktionen ‘=DAGE(‘ og vælger først slutdatoen, og derefter startdatoen. Adskild med semikolon.

Benyt denne formel og beregn forskellen mellem slutdato og startdato.
Vær særligt opmærksom på, at begge celler skal være i formatet ‘Dato’ for at funktionen virker.

Hvis de er skrevet som tekst, vil funktionen fejle.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Afslut med enter, og vi får følgende resultat.

Hvor mange dage mellem to dage, slutdatoen og startdato.

Med formlen: =DAGE(B2;A2)

Så nemt er det, at udregne antal dage mellem to datoer 🔮

Hvis du ønsker at udregne flere datoer, udvider du blot funktionen ved at trække i nederste højre hjørne.

Beregn forskellen af flere bestemte datoer.

Afslutning

Du har nu lært hvordan man hurtigt og nemt kan finde antallet af dage mellem to bestemte datoer 💪

Det kan du bruge til tonsvis af ting, blandt andet til tidsregistrering af din eller dine kollegers arbejdstid, at udregne hvor gamle folk er (i dage…) og meget andet.