Sådan laver du et Venn diagram i Excel trin for trin (2024)

Er du på udkig efter en metode til visuelt at illustrere ligheder/forskelle mellem forskellige elementer eller grupper? Så er det et Venn diagram du skal have fat i.

Eksempel på et Venn diagram.

Der er to måder du kan lave et Venn diagram i Excel på og de ligger begge lige til højrebenet 🦵

Jeg gennemgår de simple trin herunder.

Hvad er et Venn diagram?

Excel kan med fordel bruges til at lave et flot Venn diagram, men hvad er det nu lige et Venn diagram er?

Uanset om du har hørt begrebet Venn diagram før, har du helt sikkert stødt på et og vil kunne nikke genkendende til diagrammet fra f.eks. en gammel matematiktime.

Venn diagram der sammenligner to grupper af tal.

Et Venn diagram sammenligner to eller flere grupper og bruger overlappende cirkler til at illustrere ligheder og forskelligheder.

Ligheder mellem to grupper findes i overlap mellem cirklerne der repræsenterer grupperne, mens forskelligheder findes i den del af cirklerne der ikke har overlap.

Eksempler på forskellige Venn diagrammer i Excel.

Som det fremgår i figuren ovenfor kan Venn diagrammer fremstå i mange forskellige former alt efter, hvor mange grupper der sammenlignes og i hvilken udstrækning grupperne relaterer til hinanden.

Der er flere fremgangsmåder til at lave et Venn diagram. Excel kan hjælpe dig med nemt at lave et overskueligt diagram med SmartArt eller du kan lave et mere nøjagtigt Venn diagram i form af et boble-diagram.

Venn diagram med SmartArt

Det er nemt at bruge SmartArt i Excel til at lave et flot Venn diagram, som du manuelt kan tilpasse.

Opret Venn diagram

1. Gå til fanen Indsæt.

2. Tryk på knappen Illustrationer.

Tryk på knappen Illustrationer i fanen Indsæt og vælg SmartArt.

3. Klik på SmartArt i viste undermenu.

4. Vælg Relation .

5. Scroll ned til bunden og tryk på Grundlæggende Venn.

Vælg Grundlæggende Venn.

6. Klik på OK og et grundlæggende Venn diagram indsættes i dit Excel ark.

Grundlæggende Venn diagram i Excel.

Du kan nu nemt tilpasse dit Excel Venn diagram.

Du kan både ændre antallet af grupper (her angivet som cirkler), deres størrelse, form og placering, samt tilføje tekst og redigere designet.

Bare rolig, vi gennemgår alle tilpasningstrinene herunder 😅

Tilpas antal af cirkler

Excels SmartArt grafik opretter som standard et Venn diagram med 3 cirkler 🟠🟢🔵

Det er dog nemt at tilføje eller fjerne cirkler.

1. Tryk på en af cirklerne i diagrammet.

2. Klik på Tilføj figur i fanen SmartArt.

Indsæt cirkel ved at markere en figur og vælge Tilføj figur efter eller Tilføj figur før.

3. Vælg Tilføj figur efter eller Tilføj figur før, afhængigt af, om du ønsker den nye cirkel placeret før eller efter den markerede figur.

PRO TIP

En måske simplere måde at tilføje cirkler til dit Venn diagram på, er ved at placere markøren i slutningen af teksten for et andet punkt i menuen til venstre i selve SmartArt figuren og trykke på Enter.

Placer markøren efter teksten på et punkt og tryk på Enter for at indsætte en cirkel mere.

Så kommer der automatisk en figur mere efter den markerede figur.

Hvis du vil fjerne en cirkel skal du blot markere den og trykke på tilbagetasten (slettetasten).

Tilpas størrelse og form af cirkler

SmartArt grafikken i Excel opretter som udgangspunkt et Venn diagram, hvor cirklerne alle har samme størrelse og overlap mellem hinanden.

Men det er ikke noget du behøver rette dig ind efter.

Du kan nemt markere en cirkel og trække i de små hvide cirkler på kanterne af markeringen, for at justere cirklens form og størrelse.

Juster størrelse og form ved at trække i de hvide cirkler på kanten af en markeret cirkel.

Juster placering af cirkler

Det er nemt at tilpasse en cirkels placering og dermed overlap til andre elementer.

1. Tryk på elementet der skal flyttes.

2. Træk det markerede element til den ønskede placering.

Marker en cirkel og træk for at flytte den.

Både den oprindelige placering og den nye placering vises indtil du giver slip, hvorefter du kan se elementet er flyttet til den nye position.

Venn diagram i Excel med justeret placering og form af elementer.

Du kan nemt dreje et element i et Venn diagram i Excel ved at trække i den cirkulære hvide pil ovenfor et markeret element.

Træk i den hvide cirkulære pil for at dreje et element.

Tilføj tekst

I boksen til venstre for figuren med Venn diagrammet i kan du nemt indsætte din tekst.

Klik blot i tesktfelterne ud for punkt-tegnene og indtast de ønskede tekster.

Klik i menuen til venstre for Venn diagrammet for at indtaste tekst.

Ønsker du mere tekst, eksempelvis i overlapningerne, kan du indsætte en tekstboks.

Gå til fanen Indsæt og tryk på knappen Tekst og vælg Tekstfelt fra undermenuen.

Indsæt tekst ved at trykke på Tekst og vælge Tekstfelt i fanen Indsæt.

Indsæt tekstboksen på den ønskede placering i Venn diagrammet og indtast tekst. På helt samme måde som for Juster placering af cirkler kan du flytte og dreje tekstboksen som ønsket.

Marker en tekstboks og træk i den hvide cirkelpil for at dreje tekst.

PRO TIP

Tekstbokse i Excel har som standard en hvid baggrund og en ramme, som nok ikke ser så smart ud i dit Venn diagram.

venn diagram i excel - ændre formatering

Marker tekstboksen og klik på Udfyldningsfarve til figur og Kontur til figur i fanen Figurformat og vælg hhv. Ingen udfyldning/kontur.

Rediger design

Hvis du ikke er en fan af standarddesignet kan du nemt redigere design og farver ved at markere et element og gå til fanen Formatér 🎨

Rediger cirklers udfyldningsfarve og kanter i fanen Formatér.

Her kan du blandt andet redigere Udfyldningsfarve til figur og Kontur til figur.

SmartArt i Excel har også flere forudindstillede farveskemaer og du kan nemt tjekke om der er et af dem du synes om. Gå blot til fanen SmartArt og tryk på Skift farver for at afprøve de forskellige muligheder.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

På samme måde kan du markere tekst i dit Venn diagram og redigere skrifttype, størrelse og farve i fanen Hjem.

Gå til fanen Hjem for at redigere en markeret teksts skrifttype, størrelse og farve.

Venn diagram med boble-diagram

Ønsker du et lidt mere nøjagtigt Venn diagram tegnet ud fra datapunkter er dette også muligt i Excel ved at bruge diagramtypen boble-diagram.

Opret Venn boble-diagram

Lad os afprøve det med et eksempel i Excel.

I eksemplet har vi koordinater for 3 cirkler af samme størrelse.

1. Marker data.

2. Gå til fanen Indsæt

3. Klik på knappen Diagrammer

4. Vælg Boblediagram

Klik på knappen Diagrammer og vælg Boblediagram i fanen Indsæt

Excel opretter nu automatisk et Venn diagram i form af et boble-diagram ud fra valgte data.

delvist færdigt venn diagram i excel

Hvis boble-diagrammet ser mærkeligt ud kan det være fordi Excel har byttet rundt på akserne i forhold til ønsket. Marker blot diagrammet og tryk på knappen Ombyt række/kolonne i fanen Diagramdesign for at rette dette.

Klik på Ombyt række/kolonne i fanen Diagramdesign for at bytte om på akserne i et diagram

Tilpas størrelse

Det er muligt at ændre boblernes størrelse ved at ændre på minimum og maksimum-værdierne på akserne, samt ved at skalere boblestørrelsen.

Bemærk at størrelsen af boblerne angivet i data ikke er en radius eller diameter, men er et udtryk for den relative størrelse mellem boblernes areal.

Excel fastsætter størrelsen på boblerne automatisk ud fra diagrammets størrelse.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

1. Højreklik på en bobel.

2. Vælg Formatér dataserie.

3. Juster værdien i Skaler boblestørrelse til.

Højreklik på en bobel og vælg Formatér dataserie for at skalere boblestørrelse

Bemærk at boblestørrelse kan skaleres til maks 300.

Juster placering

Placering af boblerne kan justeres ved at ændre cirklernes koordinater.

Tilføj tekst

Tekst kan tilføjes ved at indsætte tekstbokse på samme måde som for Venn diagrammer oprettet med SmartArt.

Rediger design

Boblernes design kan redigeres ved at højreklikke på en bobel og redigere i Udfyldning og Kontur.

Afslutning

Hurra! 🎉

Nu har du lært hvordan du nemt kan lave et flot Venn diagram i Excel, så du ikke længere behøver finde blyanten frem og lave det i hånden ✍️

Du har både lært hvordan du kan lave et Venn diagram ved hjælp af SmartArt, som du manuelt kan tilpasse.

Du har også lært, hvordan du kan bruge et boble-diagram i Excel til at oprette et mere specifikt Venn diagram ud fra data.

Til sidt men ikke mindst har du også lært, hvordan du nemt kan tilpasse dit Venn diagram i Excel efter dine ønsker og behov.