Sådan finder du ugenummer i Excel med UGE.NR-funktionen

Microsoft Excel indeholder en lang række nyttige funktioner. En af disse funktioner er ‘UGE.NR’ som returnere ugenummeret for en given dato.

Hvis du eksempelvis skal bruge ugenummer til at oprette en oversigt til kørselsfradrag, gør denne funktion det utroligt nemt ✔️

Læs med herunder for at lære hvordan du hurtigt og nemt finder ugenummer på en angivet dag.

Hent vores øvelsesfil her, og følg selv med. Så lærer du bedst 🎁

Find ugenummer med UGE.NR

Funktionen ‘UGE.NR’ i Excel benyttes til at returnere ugenummeret for en bestemt dato.

For at funktionen kan fungere korrekt, skal syntaksen følges:

=UGE.NR(serienr;[returtype])

Syntaksen indeholder to argumenter.

  • Serienr – Den pågældende dato, som ugenummeret skal udregnes fra. Dette argument kan udfyldes manuelt i syntaksen, men typisk vil det referere til en celle i dit regneark.
  • Returtype – Her angives hvilken ugedag ugen starter med, og herunder hvilket system der benyttes. Dette felt kan undlades, hvor standardværdien ‘1’ i så fald benyttes.

Når returtypen angives kan følgende to systemer benyttes:

  • System 1: I dette system angives den uge, hvor 1. Januar findes, som uge 1.
  • System 2: I dette system er det den uge der indeholder den første torsdag i året, som betegnes som uge 1.
Det europæiske ugenummereringssystem (også kendt som ISO 8601) benytter system 2.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Eksempler

Nu hvor vi har gennemgået hvordan funktionen benyttes, vil jeg herunder give et par eksempler på hvordan funktionen kan benyttes i den virkelige verden 🧐

Eftersom det europæiske ugenummereringssystem benytter system 2, vil vi først gennemgå et eksempel der også benytter dette system. Derefter kan vi sammenligne med system 1.

Eksempel 1: Oversigt til kørselsfradrag

Mathias er elektriker, og kører hyppigt til forskellige byer i Danmark. Hver uge udfylder Mathias en oversigt over de forskellige ture og distancer han har kørt.

Sidst på året har Mathias en række forskellige datoer med tilhørende kørselsinformation. For at få et bedre overblik, benytter han funktionen ‘UGE.NR’ til at udregne ugenumre for de gældende datoer.

I eksemplet tager vi et kig udelukkende på data fra Marts og April 2023.

Find uge nr med funktionen dato i Excel.

Vi har her en række datoer, som vi nu vil omregne til ugenumre i Excel, for at give et bedre overblik.

Hvis du har hentet øvelsesfilen, kan du nu selv følge med.

Første uge udregnes med funktionen dato i Excel. Ugenummer returneres.

Vi indtaster funktionen ‘=UGE.NR’ og vælger den første dato i felt A3. Derefter vælger vi returtypen 21 (system 2), som angiver at ugen starter mandag.

Formlen afsluttes med enter, og Excel returnerer ugenummer.

Tryk enter, og funktionen returnerer uge 9.

Vi kan nu udvide funktionen til de resterende felter, ved at trække i nederste højre hjørne af cellen.

Ugenummer returneres for alle datoer i arket.

Mathias har nu fået et hurtigt overblik, og kan se at der mangler data fra uge 12 og 16 👀

Eksempel 2: Forskellige uger, samme datoer

Når funktionen UGE.NR benyttes, er det vigtigt at returtypen angives korrekt, da det ellers kan resultere i forkerte ugenumre.

For at give et eksempel, vil vi herunder sammenligne den samme dato, med to forskellige returtyper.

Det angivede tal i returtype bestemmer datoformat.

Vi benytter i det øverste eksempel returtype 1, og i det nederste returtype 2.

Dette giver to forskellige ugenumre i Excel, nemlig uge 9 og uge 10.

Datoen giver forskelligt ugenummer afhængigt af returtype.

Værdien 1 betyder at ugen starter mandag, hvor værdien 2 betyder at ugen starter om søndagen. Eftersom d. 1. Januar 2023 er en Søndag, får vi to forskellige resultater.

Det er derfor vigtigt at tage højde for, om man benytter den korrekte returtype. Som nævnt tidligere, benytter det europæiske ugenummereringssystem system 2.

Dette eksempel viser at det er vigtigt at være opmærksom på returtypen, da det i nogle tilfælde kan give forkerte resultater.

Afslutning

Sådan – Du kan nu kalde dig selv ‘ugenummer i Excel’ ekspert 👍

Du har lært hvordan man finder ugenummer for en gældende dato, og undgår eventuelle fejl ved at benytte den korrekte returtype, hvilket typisk vil være system 2.