Generer et tilfældigt tal i Excel med SLUMP-funktionen

Det kan ofte være nødvendigt at generere tilfældige tal i Excel, hvad enten man arbejder med statistik, undersøgelser, eller noget helt andet.

Teknisk set er det ikke muligt for et menneske at give 100% tilfældige tal, da der altid vil være en form for bias 🧠

Heldigvis kan funktionen SLUMP og SLUMPMELLEM i Excel hjælpe os her.

Læs med i denne guide, for at lære alt om disse funktioner.

Generer tilfældige tal med SLUMP

SLUMP er den simpleste funktion til at generere tilfældige tal mellem 0 og 1 💡

Funktionen kræver nemlig ingen argumenter, så du skal blot indsætte formlen =SLUMP() i Excel, og et tilfældigt tal returneres.

Indsæt funktionen i dit regneark, som eksemplet i kolonne a herover.

Indtast formlen og tryk enter.

Funktionen generere her dit unikke tilfældige tal.

Og vupti – Et tal mellem 0 og 1 genereres, med op til 9 decimaler.

Hvis du ønsker at oprette tilfældige tal i flere celler, kan du nemt udvide cellen i nederste højre hjørne, for at kopiere formlen til de ønskede celler.

Udvid din formel ved at trække den markerede celle i Excel.

Træk den markerede celle i en horizontal eller vertikal retning, for at skabe tilfældige tal i det ønskede antal celler.

Vær opmærksom på, at funktionen i første celle returnerer et nyt tilfældigt tal når feltet udvides på denne måde.

Excel generere tilfældige tal i kolonne a. Det første tal vil ikke være det samme tal.

Sådan får du en række unikke værdier uden at skulle manuelt indsætte formlen i alle cellerne.

Generer tilfældige tal med SLUMPMELLEM

Hvis det er hele tal mellem to bestemte værdier du søger, så bare rolig; SLUMPMELLEM returnerer nemlig dette 👍

I modsætning til SLUMP funktionen, indgår der ingen decimaler i SLUMPMELLEM. Der returneres kun hele tal.

Indtast funktionen i Excel =SLUMPMELLEM(x;y) hvor x er det laveste og y er det højeste tal.

Indsæt formlen i den ønskede celle i Excel for at generere tallet.

Tryk enter, og cellen generere det tilfældige tal mellem de angivede værdier.

Funktionen genererer tilfældige tal mellem intervallet.

Og sådan får du dit tilfældige nummer i det ønskede interval 🎉

Funktionen SLUMP er tilgængelig i alle versioner af Excel. Fra Excel 2000 til Excel 365.

Funktionen SLUMPMELLEM er kun tilgængelig i Excel 2007 og nyere versioner.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Skal du bruge flere tilfældige tal i samme interval? Så har du sikkert allerede gættet, at du ligesom tidligere kan kopiere formlen ved at trække i det lille grønne håndtag i nederste højre hjørne af cellen.

Og sådan får du dine tilfældige tal.

PRO TIP

Hvis du selv har fulgt med i dit eget Excel ark, har du måske allerede lagt mærke til at de genererede tilfældige tal ændrer sig når du foretager en anden handling i Excel 🔀

Dette skyldes at Excel’s tilfældige tal funktioner er volatile. Med andre ord, vil funktionen generere et nyt tilfældigt tal hvis der foretages ændringer i Excel regnearket.

Sådan undgår du, at det tilfældige tal ændres:

  1. Indtast funktionen i en celle =SLUMPMELLEM(0;100) eller dobbeltklik på en af dine celler der allerede indeholder funktionen.
  2. Tryk F9, og funktionen omdannes til et statisk tal.

Hvis du har en længere række tilfældige tal du ønsker statiske, kan du kopiere tallene og indsætte dem som værdier (Vælg dette i dialogboksen efter tallene indsættes).

Afslutning

Sådan – Du har nu lært hvordan man kan oprette tilfældige tal mellem et ønsket interval i Excel 💎

Du er nu klar til at bruge SLUMP og SLUMPMELLEM funktionerne i Excel!

De er især nyttige til at generere tal hvis du hurtigt vil illustrere noget og har brug for noget eksempel-data eller til at lave lodtrækninger.