Sådan opretter du en pivottabel i Excel trin for trin (2024)

Sidder du med et eksisterende regneark med en stor mængde data som analyseres på kryds og tværs?

Det lyder måske som en opgave der kommer til at tage laaaang tid at lave med en masse beregninger, men det behøver det faktisk ikke 🧮

Du kan nemlig oprette en pivottabel i Excel arket, der hjælper dig med dataanalyse og mange former for udregninger.

Lad os dykke lidt dybere i hvordan det hele fungerer ved at gennemgå, hvordan du opretter, tilpasser og filtrerer data i en pivottabel i Excel.

Download en Excel øvelsesfil her, så du selv kan afprøve det jeg gennemgår i guiden.

Hvad er en pivottabel?

En Pivottabel er en tabel der samler og opsummerer grupper af data fra et større dataark.

På den måde kan du få et overblik over dine data der giver bedre mening og kan bruges i f.eks. præsentationer og rapporter.

Lad os se på eksemplet i øvelsesfilen, som indeholder salgsdata for en virksomhed der specialiserer sig i ergonomisk kontorudstyr.

Øvelsesfilen indeholder en stor mængde af salgsdata.

I Excel filen er der 685 rækker med data. Dem danner man sig ikke sådan lige et overblik over.

Med en pivottabel kan du med forholdsvis få klik opsummere data på kryds og tværs efter ønske og få et hurtigt og nemt overblik.
Kasper Langmann, Partner i Proximo

Du kan med fordel oprette en pivottabel til f.eks. at sammenholde kategori (kolonne E) med land (kolonne C) og få vist en opsummering af antal solgte enheder (kolonne F) i hver kategori baseret på land.

På den måde kan du få et hurtigt overblik over f.eks. hvilke produkter sælger godt i hvilket land… og det bedste ved det hele er, at Excel gør alt benarbejdet for dig 🦵

Opret pivottabel

Lad os se på, hvordan du opretter pivottabeller i excel, så du kan komme i gang med at sammenligne data.

Trin 1: Klargør data

Før du kan oprette en pivottabel skal du sorge for, at data er indtastet i Excel arket på en passende måde.

Data skal stå i en såkaldt tabuleret form, hvor data er organiseret i en tabel med rækker og kolonner.

I kolonnerne har vi forskellige kategorier mens rækkerne indeholder data der hører sammen specifikt for en givet række som eksempelvis den markerede række ovenfor.

Trin 2: Indsæt pivottabel

Med data i det rette format er vi nu klar til at indsætte pivottabellen.

Markér en celle i tabellen (så Excel selv kan gennemskue dataområdet om lidt).

Gå til Indsæt fanen og klik på knappen Pivottabel.

Klik på Pivottabel i fanen Indsæt.

Trin 3: Angiv placering

En dialogboks vises, hvor Excel automatisk har angivet tabelområdet privottabellen skal oprettes ud fra. Du kan dog justere det.

Vælg Nyt regneark som placering til pivottabellen.

Jeg anbefaler at du vælger at placere pivottabellen i et Nyt regneark, da det er mere overskueligt.

Tryk på OK for at oprette pivottabellen.

Tom pivottabel.

Var det ikke lige det du havde forestillet dig?

Bare rolig, vi er ikke færdige endnu.

Trin 4: Vælg pivottabelfelter

Som standard vises Pivottabelfelter menuen i højre side af arket, hvor de forskellige kolonners overskrifter er angivet som felter.

I menuen Pivottabelfelter er kolonnerne fra inputdata angivet som felter.

En vilkårlig celle i det område en pivottabel er placeret skal blot markeres for at menuen Pivottabelfelter i højre side åbnes.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

De felter du ønsker skal indgå i din pivottabel skal skal trækkes ned i områderne Kolonner, Rækker og Værdier nederst i menuen.

PRO TIP

Områdernes navne i menuen Pivottabelfelter angiver, hvordan felterne der placeres i dem bruges i pivottabellen.

  • Data fra felter der trækkes til sektionen Kolonner vil udgøre kolonnerne i pivottabellen.
  • Data fra felter der trækkes til sektionen Rækker vil udgøre rækkerne i pivottabellen.
  • Data fra felter der trækkes til sektionen opsummer Værdier vil blive summeret i pivottabellen.

Ikke numeriske felter føjes oftest til sektionerne Kolonner og Rækker, mens numeriske felter føjes til sektionen Værdier.

Alle pivottabeller vil have mindst et felt i hvert af områderne Kolonner, Rækker og Værdier, mens sektionen Filtre anvendes efter behov.

I eksemplet nedenfor har jeg placeret Kategori under Rækker, Land under Kolonner og Antal solgte under Værdier, da jeg her ønsker at sammenligne antallet af solgte produkter inden for hver produktkategori i hvert land.

Træk felter der skal indgå i din pivottabel ned i de relevante områder.

Pivottabellen baseret på de valgte elementer oprettes automatisk.

Pivottabel oprettet ud fra udvalgte felter og deres placering i områderne i menuen Pivottabelfelter.

Som du kan se har Excel beregnet antallet af solgte produkter fra hver produktkategori, både for hvert land, men også samlet set på kryds og tværs.

Var det ikke også nemt og ligetil? Og du skulle ikke engang indtaste formler for at få nogle nyttige beregninger, da pivottabellen opsummere værdierne helt selv 🥳

Tilpas pivottabel

Ser din pivottabel ikke helt ud som du gik og drømte om? 💭

Bare rolig. Festen slutter ikke her.

Las os se på, hvordan du kan forbedre pivottabellen så den passer til dine ønsker.

Tilpas med fanen Pivottabelanalyse

Når du markerer en celle i din pivottabel kan du gå til fanen Pivottabelanalyse, hvor du finder forskellige funktioner til at tilpasse pivottabellen.

Jeg forklarer her de nyttigste af funktionerne i fanen Pivottabelanalyse.

Som du kan se har Excel beregnet antallet af solgte produkter fra hver produktkategori, både for hvert land, men også samlet set på kryds og tværs. Var det ikke også nemt og ligetil? Og du skulle ikke engang indtaste formler for at få nogle nyttige beregninger, da pivottabellen opsummere værdierne helt selv 🥳 Tilpas pivottabel Ser din pivottabel ikke helt ud som du gik og drømte om? 💭 Bare rolig. Festen slutter ikke her. Las os se på, hvordan du kan forbedre pivottabellen så den passer til dine ønsker. Tilpas med fanen Pivottabelanalyse Når du markerer en celle i din pivottabel kan du gå til fanen Pivottabelanalyse, hvor du finder forskellige funktioner til at tilpasse pivottabellen. Jeg forklarer her de nyttigste af funktionerne i fanen Pivottabelanalyse.

1. Indsæt udsnit

Funktionen Indsæt udsnit gør det nemt at filtrere din pivottabel.

Tryk på knappen og vælg, hvilket udsnit du ønsker at indsætte.

Tryk på Indsæt udsnit og vælg det felt der skal filtreres efter.

Jeg valgte at indsætte et udsnit for Land som gør, at et udsnit med de forskellige lande indsættes.

Hvis du klikker på en af enhederne i udsnittet filtreres der efter denne.

Her har jeg valgt at filtrere efter Danmark, og de andre lande filtreres fra i pivottabellen.

Tryk på et felt i udsnittet for at filtrere efter det og tryk på det røde kryds for at nulstille filteret igen.

Hvis du ønsker at fjerne filtet igen kan du trykke på det røde kryds oppe i højre hjørne for at nulstille filtret ❌

2. Opdater

Knappen Opdater bruges til at opdatere din pivottabel efter du har lavet ændringer i inputdata.

3. Skift datakilde

Hvis du ikke længere ønsker pivottabellen dannet ud fra det oprindelige datasæt kan du ændre inputdata som pivottabellen dannes på baggrund af.

Tryk på Skift datakilde og angiv dataområdet der skal bruges.

4. Felter, elementer og sæt

Tryk på Felter, elementer og sæt og vælg Beregnet felt.

Vælg det felt der skal indsættes og der vil blive indsat en kolonne i pivottabellen for pågælende felt.

Det svarer til hvis du havde tilføjet et ekstra felt i Værdier i menuen Pivottabelfelter og Excel vil opsummere data for dette felt i din pivottabel også.

Tilpas med fanen Design

Marker en celle i din pivottabel for at gå til fanen Design.

Her kan du tilpasse din pivottabels udseende ved at afprøve de forskellige muligheder under Indstillinger for pivottabeltypografi og Typografier for pivottabel.

Tilpas udseende af pivottabel under fanen Design.

Tilpas arrangering af pivottabelfelter

Det er nemt at tilpasse opsætningen af en pivottabel i menuen Pivottabelfelter som vises i højre side når en celle i tabellen markeres.

Du kan nemt trække felterne rundt mellem områderne og omarrangere opætningen.

Rediger felterne i områderne i menuen Pivottabelfelter for at justere opsætning af pivottabel.

Prøv dig frem med de forskellige muligheder og prøv også at trække mere end et felt ned i områderne og se hvordan det ser ud, som i eksemplet ovenfor.

Tilpas beregning

Som udgangspunkt er det summen der beregnes for det felt der anbringes i sektionen opsummer Værdier.

Men du kan selv vælge hvilken type beregning der skal opsummere dine data, og om resultatet skal præsenteres som procent, ved at angive indstillingerne.

Klik på feltet i området Værdier for at gå til Værdifeltindstillinger.

Opsummer værdier for det pågældende felt vælges og i viste menu klikker du på Værdifeltindstillinger.

I viste dialogboks kan du under fanen Summér værdier med vælge typen af beregning og i fanen Vis værdier som kan du ændre visningen af beregningen til en procentværdi.

Filtrer data i din pivottabel

Hvis du ikke ønsker at vise alle data i din pivottabel kan du nemt filtrere, hvad der skal vises.

Tryk blot på pilene for at vælge de værdifiltre der skal vises og klik OK.

Klik på pilene for at vælge værdifiltre.

Excel opdaterer selv og den nye pivottabel viser ikke kolonnen for Skærmforhøjer i eksemplet nedenfor.

Fravalgte værdifilter frafiltreres i pivottabellen.

Du kan således nemt tilpasse din pivottabel til at vise præcis de data du har brug for, hvilket især er en fordel hvis du arbejder med store datasæt der ellers kan fremkomme uoverskuelige.

Afslutning

Sådan! 🎉

Nu har du lært, hvordan du opretter en pivottabel i Excel, så du nemt kan sammenligne data på kryds og tværs.

Du har også lært, hvordan du tilpasser både udseende, opsætning og indhold af din pivottabel, og hvordan du kan filtrere i den.

Så nu behøver du ikke længere spilde kostbar tid på at lave simple beregninger i dit datasæt – lad Excel gøre arbejdet for dig i en pivottabel!