Indsæt dags dato i Excel – som opdateres automatisk (2024)

Hvis du i dit daglige arbejde ofte har brug for at indsætte dags dato i excel, bør du læse med her.

I Excel findes der en funktion der hedder ‘IDAG’, og som du nok havde gættet returnerer denne funktion automatisk dags dato 📆

Men det er ikke en statisk værdi, forstået på den måde at værdien opdateres automatisk hver dag, så det altid er dags dato der vises i cellen.

Du slipper derfor for at skulle opdatere dags dato hver dag, og kan fokusere på vigtigere ting.

Indsæt dags dato med IDAG-funktionen

I Excel indsættes dags dato med funktionen IDAG.

Funktionen er utrolig nem at bruge. Den behøver nemlig ingen argumenter. Det vil sige, at du kun skal indtaste funktionen i en tom celle: =IDAG()

Funktionen indsætter dags dato.

Når du har indtastet funktionen og afsluttet med enter, indsætter Excel dags dato.

Hvis du åbner dit Excel ark igen i morgen, vil datoen være opdateret. Datoen opdateres automatisk hver gang regnearket beregnes. Det vil sige, hver gang der foretages ændringer i regnearket, eller når det åbnes på ny.

Det var da meget nemt, ikke? 😎

Eksempel på brug af dags dato

Men hvor benyttes denne smarte funktion i virkeligheden?

Jeg vil herunder give et eksempel på et typisk scenarie, hvor funktionen ‘IDAG’ kan benyttes.

I regnearket har vi en række ordre, med tilhørende dato og pris. Vores opgave er at udregne salget over de seneste 30 dage 💡

Det gør vi med formlen: =SUM.HVIS(B:B;”>”&IDAG()-30;C:C)

IDAG() finder den aktuelle dato og alle salg(via SUM.HVIS) de seneste 30 dage

I eksemplet, som måske kan virke lidt uoverskueligt hvis du ikke er vandt til at arbejde med formler i Excel, udregnes salget over de seneste 30 dage, med en dynamisk dato.

Med argumentet ‘&IDAG()-30‘ omregnes dags dato i Excel til datoens numeriske værdi, hvorefter 30 fratrækkes. Funktionen SUM.HVIS udregner derefter summen af kolonne C, hvor værdien i den tilsvarende kolonne B er højere end dags dato minus 30.

Med andre ord, de seneste 30 dage.

PRO TIP

I Excel har datoer en tilhørende numerisk værdi. Værdien udregnes med udgangspunkt i d. 01/01/1900.

Den 1. Januar 2023 har eksempelvis den numeriske værdi ‘44927’. Det er altså 44927 dage siden start-datoen 01/01/1900.

Du kan se en bestemt dato’s numeriske værdi, ved at indtaste datoen og ændre celle-formatet til standard.

Afslutning

Godt arbejde – Du har nu lært hvordan man indsætter dags dato i Excel, helt automatisk 💪

Og endda set et eksempel på hvordan hvordan du kan bruge den i virkeligheden.

Det smarte med IDAG() funktionen er, at den automatisk opdateres hele tiden.

Ellers kunne du jo bare skrive dags dato ind som en statisk dato manuelt (fx “1/5/2023”), det ville stort set være lige så nemt.

Men når du bruger funktionen til at indsætte datoen så automatiserer du din udregning, så næste måned behøver du ikke gå ind i formlen og ændre fra “1/5/2023” til “1/6/2023”.

God fornøjelse👍🏼