Afrund i Excel: Rund op, ned, til 2 decimaler (og mere)

Der er intet værre end at stirre sig blind på et tal, der har så mange decimaler, at man ikke længere kan følge med 🤯

Når du afrunder et tal til færre – eller ingen! – decimaler, øger det læsbarheden og gør tallet nemmere at arbejde med.

I få nemme trin viser jeg dig flere forskellige måder at afrunde tal i Excel, så du slipper for uendeligt mange decimaler 👇

Rund op

Funktionen afrund (RUND.OP) i Excel runder tallet op med det ønskede antal decimaler.

I dette eksempel er tallet, vi gerne vil afrunde, angivet i cellen A2, mens vi gerne vil have det afrundede tal til at stå i cellen B2.

Vi skriver altså funktionen AFRUND i cellen B2.

Skriv funktionen i celle B2

Trin 1

Skriv =RUND.OP( i cellen B2:

Skriv funktionen afrund

Trin 2

Du vil opdage, at Excel beder dig om at angive tallet, der skal rundes op, og derefter antallet af decimaler, du vil runde af til.

Klik på cellen med tallet, du vil runde op, skriv “;”, og skriv derefter antallet af decimaler, du vil runde op til.

Jeg vil gerne afrunde tallet i cellen A2 og afrunde til 2 decimaler, så funktionen skrives sådan her:

Skriv tal og antal decimaler

Hvis du vil afrunde til én decimal, skriver du naturligvis blot 1, hvis du vil afrunde til tre decimaler, skriver du 3 osv.

Trin 3

Tryk ENTER for at anvende funktionen, og dit tal vil nu automatisk blive rundet op til det ønskede antal decimaler:

Tallet afrundes nu

Den skarpe observatør vil lægge mærke til, at hvis man skulle have afrundet tallet efter forskrifterne, burde det ikke være 11,24, men derimod 11,23, da der efter ,23 kommer et 4-tal, som bør rundes ned.

Når vi bruger funktionen RUND.OP, tvinger vi altså Excel til at omgås de almindelige afrundingsregler for afrunding og runde op, uanset hvordan reglerne ellers dikterer, at der bør afrundes.

Det kan være nyttigt i mange situationer 💡

Rund op til nærmeste hele tal

For at runde op til nærmeste hele tal, skal vi have fat i funktionen RUND.OP fra før, men blot angive “0” som antallet af decimaler, der rundes op til.

Funktionen vil altså komme til at se således ud, hvis vi igen tager udgangspunkt i tallet i cellen A2:

Afrunding til nærmeste hele tal

Tryk ENTER, og se magien ske ✨

Afrunding til nærmeste hele tal

Rund ned

At runde ned fungerer på samme måde som at runde op, nu blot med funktionen RUND.NED.

Som med funktionen RUND.OP tvinger man Excel til at omgås gængse regler for afrunding og runde ned til det ønskede antal decimaler, uanset hvordan der ellers burde være afrundet.

Lad os tage et kig på det 👇

Trin 1

Præcis som før skriver vi funktionen ind i cellen B2, altså: =RUND.NED(

Skriv funktionen i cellen

Trin 2

Ligesom før skal vi angive tallet, vi gerne vil afrunde, og antallet af decimaler, vi vil afrunde til.

Jeg vil igen afrunde tallet i cellen A2, men lad os denne gang runde ned til 3 decimaler:

Afrundingen skrives ind således

Trin 3

Tryk ENTER, og nu vil tallet blive rundet ned:

I eksemplet afrundes til tre decimaler

Som du måske bemærker, burde tallet – hvis man fulgte alle forskrifterne – blive rundet op til 11,235 og ikke ned til 11,234.

Det skyldes som nævnt tidligere, at vi med funktionen RUND.NED tvinger Excel til at runde ned.

Afrund til to decimaler

Hvis vi blot vil afrunde tallet efter bogen (og altså ikke tvinge Excel til at runde enten op eller ned), skal vi bruge funktionen AFRUND.

Jeg viser dig nu, hvordan du lynhurtigt afrunder til to decimaler 💪

Trin 1

Skriv funktionen =AFRUND( i celle B2:

Skriv funktionen AFRUND

Trin 2

Angiv tallet, du vil afrunde, ved at klikke på cellen A2, og skriv det antal decimaler, du vil afrunde til – i dette tilfælde 2:

Skriv antallet af cifre, du vil afrunde til

Trin 3

Tryk ENTER:

Tryk ENTER, og tallet rundes af

Du vil se, at tallet nu rundes ned til 11,23, hvor det blev afrundet til 11,24, da vi rundede op i det tidligere afsnit.

Det er, fordi vi før tvang Excel til at runde op, mens Excel med funktionen AFRUND automatisk afrunder efter reglerne 💡

Rund op til nærmeste 10

Hvis du vil afrunde til nærmeste X, skal vi have fat i funktionen AFRUND.LOFT.

Når du skriver funktionen ind, skal du igen angive det tal, du vil afrunde, og betydningen:

Skriv funktionen ind

Betydning refererer til det multiplum, du vil runde op til.

Hvis betydning = 10, vil Excel runde op til nærmeste 10.

Når vi skal runde op til nærmeste 10, skriver vi derfor sådan her:

Her vises afrunding til nærmeste multiplum 10

Nu vil Excel automatisk runde op til nærmeste 10:

Excel afrunder til nærmeste 10

Det gik stærkt, ikke? 😉

Afslutning

Godt gået! Du har nu lært at afrunde tal i Excel med blot få klik 🤩

Du har både lært, hvordan du runder op og ned, hvordan du afrunder til 2 decimaler, og hvordan du runder op til nærmeste 10.

Afrunding er en uundværlig funktion at kende, hvis du arbejder meget i Excel.

Det overskueliggør dine data, så det både er lettere at orientere sig i dem, men også så de er lettere at arbejde med ✅

Ved at afrunde med en funktion frem for at gøre det manuelt, mindsker du risikoen for fejl, og du behøver ikke gå tilbage og rette i din afrunding, hvis dine data ændrer sig senere.

Smart, ikke? 😎